VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
√úbersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGE 121 III 324  Materielle Begr√ľndung

1. Bearbeitung
    Texterfassung:  [nicht verfügbar]
    Formatierung:  [nicht verfügbar]
    Revision:  [nicht verfügbar]

2. Abruf & Rang

3. Zitiert durch:

4. Zitiert selbst:

5. Besprechungen:

6. Zitiert in Literatur:

    [nicht verfügbar]
7. Markierte Gliederung:

Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédé ...
2. En vertu de l'art. 181 CO, celui qui acquiert un patrimoine ou ...
3. a) La reprise cumulative de dette, au sens de l'art. 181 al. 2 ...
4. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais de la p ...

Bearbeitung, zuletzt am 21.06.2024, durch:
© 1994-2024 Das Fallrecht (DFR).